Pozdrav svima i dobrodošli u novu objavu na mome blogu! Danas sam odlučila da popričamo malo o autorskim pravima i kako to vi možete zaštititi sebe i svoj sadržaj od kopija na internetu.

Pre nego započnem ovaj post želela bih da naglasim dve stvari:

#1 Ovaj post fokusiraće se na šta su to autorska prava na web blogovima i instagram nalozima.

#2 Ja nisam ekspert po pitanju autorskih prava, daleko je od toga da znam sve. Informacije koje će te pronaći u ovom postu su zasnovane na ličnom iskustvu i informacijama koje sam ja dobila od mojih kolega koji su duži niz godina u ovom biznisu. Ukoliko vas bude interesovalo više o autorskim pravima, savetujem vam da pročitate ovaj artikl > https://www.milic.rs/autorsko-pravo/ i https://www.milic.rs/blog/152-vodic-kroz-autorsko-pravo-za-online-medije/

Pa hajde da počnemo…


ŠTA SU TO AUTORSKA PRAVA?

Autorsko pravo ima svaki autor / kreator svoje originalne tvorevine.

Zvanična definicija autorskog dela glasi – „Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.“

Prvi važan element da bi se kreiralo autorsko delo je ORIGINALNOST.

A drugi element je da delo bude izraženo u određenoj FORMI. (digitalno, kroz pokrete, na platnu itd.)

Treći element je VEZA između AUTORA I AUTORKOG DELA.

Da rezimiramo, svako delo koje je origialna tvorevina autora, i koja je izražena u određenoj formi je umetničko delo.

Autorskim delom smatra se:

 • pisana dela (knjige, brošure, članci, prevodi, računarski programi, aplikacije i drugo)
 • govorna dela (predavanja, govori, besede i drugo)
 • dramska, dramsko-muzička, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja potiču iz folklora
 • muzička dela, sa rečima ili bez reči
 • filmska dela (kinematografska i televizijska dela)
 • dela likovne umetnosti (slike, crteži, skice, grafike, skulpture i drugo)
 • dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja;
 • kartografska dela (geografske i topografske karte)
 • planovi, skice, makete i fotografije
 • pozorišna režija
 • zbirke (enciklopedija, zbornik, antologija, izabrana dela, muzička zbirka, zbirka fotografija, grafička mapa, izložba i slično)
 • zbirke narodnih književnih i umetničkih tvorevina
 • zbirka dokumenata, sudskih odluka i slične građe
 • baza podataka, bez obzira na to u kojoj je formi, a koja s obzirom na izbor i raspored sastavnih delova ispunjava napred navedene uslove potrebne da bi se smatrala autorskim delom.

Ovo su samo neki od običajenih oblika autorskih dela koje je zakon naveo, a ima ih znatno više.

No, sve to možete pročitati na link-u iznad, tako da bacimo fokus na autorska prava na blogu i instagramu.

Kako nalaže zakon, svaki tekst koji je ORIGINALAN pripada AUTORU toga teksta i samo autor ima pravo da koristi taj tekst.

Tako da sve što je originalan tekst koji je okačen na web blogu ili instagramu (izražen u određenoj formi, što je u ovom slučaju – digitalna forma), pripada autoru toga teksta.

Naravno, u autorsko delo takođe spadaju i FOTOGRAFIJE, bilo da ste vi na slikama ili je slika uzeta od strane vas, vi imate puno vlasništvo nad tim fotografijama.

KAKO SE STIČE AUTORSKO PRAVO?

Autorsko pravo se stiče onog trenutka kada kreirate originalnu tvorevinu, što je u ovom pitanju tekst, slika ili video, i objavite ga negde.

Tako da ukoliko ste bloger, influencer, model, pisac, (i sl.) i odlučite da vaše delo, sliku, tekst objavite na instagram, web blog ili negde drugde, vi tog trenutka stičete puno pravo nad vašim tekstom.

Ne postoji zvanična procedura kako steći autorsko pravo, tako da nakon kreiranja i objavljivanja vašeg autorskog dela, vi ste već stekli pravo nad svojih radom.

KAKO IMATI NAPISANO DA JE DELO VAŠA ORIGINALNA TVORENIVINA I KAKO SE SIGURNO ZAŠTITI OD KRAĐE?

Ne treba imati ništa napisano da bi ste imali potvrdu da je to određeno delo vaša tvorevina. Mada, ukoliko želite to da naglasite vašoj publici, možete dodati opciju „ALL RIGHTS RESERVED“.

Mnogi ljudi nisu svesni autorskih prava, tako da je dobro na neki način upozoriti ih da je vaše delo pokriveno autorskim pravima.

Nažalost, na instagramu je ovo upozorenje ne moguće. Ne postoji opcija koja će čuvati vaš sadržaj, koja će nagovestiti da je sadržaj zaštićen i koja će zaštititi vaš sadraj.

Tako da i ako imate autorsko pravo na instagramu nad vašim tekstovima i slikama, ne postoji tačna opcija upozorenja.

Dok na web portalima, postoji više opcija za zaštitu sadržaja, a najefikasnije su opcije:

 • All right reserved
 • Private Policy
 • Content is protected

Prva opcija je „All rights reserved _______ (ime autora ili portala)“.

Ta opcija se uglavnom nalazi na donjem baru sajta i ona je automatski ubačena kada download-ujete i nalepite temu na vaš blog.

Putem nje ljudi mogu saznati da imate autorsko pravo nad tekstovima i slikama, čim uđu na vaš blog.

Druga opcija je „Private Policy“ u koji može da se ubaci pravilo o autorskim pravima i tu se može napisati opširno tekst o autorskim pravima na vašem blogu, o tome šta je zabranjeno, a šta dozvoljeno i ako neko želi da uzme nešto sa vašeg sajta (sliku, deo teksta), gde mogu da vam pišu za dopuštenje.

Za razliku od prve opcije, Private Policy (pravila i uslovi) pružaju opširno napisano pravila i uslove korišćenja sajta. Tako da tu možete napisati detaljno šta želite da vaša publika zna i samim time pružićete im više informacija o pravilima na vašem blogu.

Treća opcija je da ukinete Copy-Paste opciju i ubacite upozorenje „Content is protected“.

Ova opcija vam pomaže da otežate ljudima da kopiraju vaš post, jer naravno svima je najlakše samo da copy – paste, ali bez te opcije jedino što im ostaje je da ručno prepisuju. Kada probaju da kopiraju nešto sa vašeg bloga, takođe će im izaći Content is protected, što će im dodatno naglasiti da je vaš blog zaštićen autorskim pravima.

DA LI VAS OVO 100% OSIGURAVA OD KOPIRANJA?

Ovo su samo upozorenja da je sadržaj zaštićen, naravno neko može da ih ne čita, ili da se ipak podloži riziku da kopira post uz copy paste ili ga ručno prepiše.

Ali, i da to uradi, vi imate dokaz da je na vašem sajtu izričito zabranjeno kopiranje, što vam može pomoći ako dižete prijavu ili tužbu protiv osobe koja je prekopirala sadržaj.

ŠTA RADITI NAKON ŠTO VAS NEKO PREKOPIRA?

Pošto ste vi vlasnik autorskog dela, niko nema pravo da bilo šta vaše prekopira. Kopiranje je zabranjeno zakonom, a posledice umeju da budu izuzetno velike.

Prvo što možete uraditi, jeste obratiti se osobi koja je ukrala sadržaj i zahtevati da se isti skine sa njihovog sajta.

Ukoliko osoba skine sadržaj, tu se priča završava. Međum ukoliko i nakon upozorenja, osoba ne skine ukradeni sadržaj piše se prijava ili se diže tužba.

Sada, podnošenja prijave je lakši način da se dođe do skidanja ukradenih objava. Prijava se u Srbiji podnosi se u MUP-u, u sektoru za Analitiku, Telekomunikacione i informacione tehnologije.

Može se otići lično kod njih, a može im se pustiti i mail.

Kada se prijava podnosi, obavezno je navesti:

 • Ko ste vi
 • Šta je vaš problem
 • Ko je prekopirao vaš sadržaj
 • Šta je tačno prekopirano
 • Obavezno je ubaciti dokaze ukradene objave (sa datumom)
 • Može se ubaciti poslato upozorenje osobi da skine objavu
 • Na samom kraju ubacuje se molba za skidanje objave, sajta i slanje upozorenja osobi koja je prekopirala sadržaj

Mnogo je brža procedura kada se lično ide da se digne prijava, ali zbog trenutne situacije sa COVID-19 virusom, samo mail je dostupan za slanje prijava.

Pored podnošenja prijave, tu je i opcija da se digne tužba, koja je komplikovanija i ozbiljnija. Za podizanje tužbe potrebno je da se ima svoj advokat i naravno izlazak pred sud.

Pri podizanju tužbe može se zahtevati skidanje postova, gašenje sajta, plaćanje odštete i duševnog bola.

KOJE SU POSLEDICE KOPIRANJA?

Pored građanske zaštite koju uvažava autorsko pravo, zakon obezbeđuje krivičnu prijavu. Tako krivični zakonik republike Srbije prepisuje da je za onog ko ne ovlašćeno objavi, snimi, umnoži ili na drugi način javno saopšti u celini ili delom autorsko delo, interpretaciju, fonogram, videogram, računarski program ili bazu podataka, predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Ako je privično delo učinjeno pri nameri pri dobijanja imovinske koristi za sebe ili drugog predviđanja, kazna je zatvora od tri meseca do pet godina.

Zavisno od tržišne vrednosti dela, uspešnosti i prepoznatljivosti autora, visina pričinjene štete zbog moralnih autorskih prava, često je viša od imovinske štete, pa zbog toga bi trebalo biti oprezan kod ove vrste preuzimanja.

Kada su fotografije ili tekstovi u pitanju visina imovinske štete zbog povrede imovinskih autorskih prava koja se u najvećem broju slučajeva bazira na tarifniku, kreće se od 5,000 dinara do 25,000 dinara. Dok visina ne materijalne štete, zbog pretrpljenog duševnog bola usred povrede usred moralnih autorskih prava iznosi i do 50,000 dinara po povredi.

Ovo je to što se tiče pravnog dela.

Mada, pored ovoga, Google sam funkcioniše i svrstava blogove / sajtove koji kopiraju druge na njihovu crnu listu.

Tako da ako ste prekopirali neki post, vaš post, kao ni blog neće biti prikazivan na internetu i jedini način da dobijete preglede biće putem društvenih mreža. A 80% čitalaca dolazi baš putem Googlea, tako da se ni to ne isplati.

Takođe, ako na blogu postoji kopiran sadržaj, blog se neće moći povezati sa Adsensom i neće moći da uspostavi zaradu.

Onaj ko kopira, može imati trajne posledice na svome blogu.

KADA JE DOZVOLJENO PREUZETI ORIGINALAN SADRŽAJ?

Dozvoljeno je preuzeti nečiji originalan sadržaj u sledećim slučajevima:

 1. Morate pre svega tu osobu pitati za dopuštenje da uzmete DEO iz njihovog teksta i da ga stavite na vaš blog, instagram profil i sl.
 2. Ako osoba dozvoli, imajte na umu da imate pravo da samo 10% sadržaja objave preumete
 3. Kada budete prenosili taj sadržaj na vaš blog / Instagram, OBAVEZNO ga staviti pod znake navoda i pored teksta napisati ko je originalan autor tog dela koji ste stavili pod znake navoda

KOJI SADRŽAJ JE DOZVOLJENO DA SE DUPLIRA?

Dozvoljeno je izvaštavati o tekućem događaju, bez dozvole autora i bez plaćanje autorske naknade. Ovakav sadržaj uglavnom možete pronaći na radiju, tv-u i u novinama. A pod dupliranjem ovog sadržaja dozvoljeno je:

 • Umnožavanje primeraka objavljenih dela koja se pojavljuju ao sastavni deo tekućeg događaja o kome javnost izveštava
 • Primpremanje i umnožavanje kratkih izvoda i sažetaka iz novinskih i sličnih članaka u pregledima štampe.
 • Dešavanja u državi i svetu (dnevnih informacija i vesti koje imaju prirodu novinarskog sadržaja)

Ukoliko vas neko kopira, krade vam sadržaj ili slike, ne ustručavajte se da mu pre svega pišete po tom pitanju, a ukoliko ne želi da skine ono što je prekopirao, ni malo se ne osećajte krivim da podnesete tužbu.

Vaš tekst, vaše slike, sve što vi uradite i napravite, ima vaš lični pečat i vaše autorsko pravo i niko vam to ne može oduzeti.

Ne dozvolite da ljudi kradu od vas i ne osećajte se krivim da ih tužite, jer oni su pre svega svesni u šta se uvaljuju. Da li je kompletno kopiranje nečije knjige dozvoljeno? Nije. Što bi bilo dozvoljeno kopiranje web artikla i tekstova?

Kopije ne gledaju da li vi živite od bloga, da li izdržavate decu do vašeg bloga, da li ste vi tinejdžer koji skuplja novac za školovanje, njih to ne interesuje, oni su tu i svesno kopiraju ono oko čega ste se vi trudili da napravite i nije ih briga.

Tako da, ne plašite se nikoga i ničega, borite se za sebe i svoja prava.


Ako vas interesuje više o autorskim pravima, savetujem vam da pretražite Gooogle i da se konsultujete sa nekim ko zna više o tome.

Takođe, ako vam se svideo ovaj post pročitajte i:

Pročitajte i moje najnovije objave:

Slične objave