Pozdrav svima i dobrodošli u novi post u mojoj Back To School sezoni bloga! Putem instagrama dobila sam puno pitanja kako to izgleda umetnička škola u koju ja idem, koji smerovi postoje i šta se radi u kome smeru, tako da sam danas tu da odgovorim na vaša pitanja i prikažem vam kako izgleda umetnička škola u koju ja idem.

Kroz sva vaša pitanja proći ćemo kroz četiri posta koja sam vam spremila:

  • Umetnička škola – Škola za Dizajn.Kako izgleda? Koji smerovi postoje
  • Da li se isplati ići u umetničku školu?
  • Kako izgleda obična nedelja u umetničkoj školi
  • Kako izgleda nedelja u online umetničkoj školi

Kao što možete primetiti po spremljenim postovima, u narednim objavama diskutovaćemo da li se isplati ići u umetničku školu i kako to zapravo izgleda umetnička škola. A sada ćemo proći kroz to koji sve smerovi postoje u Školi za Dizajn i šta se radi na kom smeru.

U Školi za Dizajn u Beogradu postoje pet smera:

  • Likovni tehničar
  • Grafika
  • Industrijski dizajn
  • Tekstil
  • Ambalaža

Svaki smer je poseban na svoj način i svaki smer obrađuje drugačije gradivo kada su u pitanju stručni predmeti.

*NAPOMENA: SVI RADOVI U OVOJ OBJAVI SU ZAŠTIĆENI AUTORSKIM PRAVIMA I SVAKO UZIMANJE RADOVA ĆE BITI SUDSKI KAŽNJIVO!*

GRAFIKA

Grafički dizajn kao stvaralačka disciplina može se posmatrati u okviru dve osnovne oblasti a u svakoj od njih postoje područja, koja predstavljaju celinu za sebe.
Prava oblast obuhvata tzv. dvodimenzionalni grafički dizajn, koji je istovremeno zastupljen u najvećem broju područja grafičkog dizajna a karakteriše ga likovno- grafičko izražavanje u površini, odnosno u dve dimenzije. Ova oblast grafičkog dizajna obuhvata najveći broj sredstava ekonomske propagande, kao što je plakat, oglas, zaštitni znak i druga, kao i likovno-grafičku opremu knjige, novina i časopisa.

Druga oblast obuhvata tzv. trodimenzionalni dizajn, u okviru ove oblasti najšire je zastupljeno područje dizajna ambalaže i grafičke prezentacije proizvoda.

Predmeti na ovom smeru su:

INDUSTRIJSKI DIZAJN

Na odseku Enterijera i industrijskih proizvoda učenici postupno razvijaju likovno estetski smisao, projektantsku zrelost, uče trodimenzionalnost i prostornost, fenomen oblika i njihovu povezanost sa zahtevime funkcije i ergonomije.

Radeći na konkretnim zadacima, od jednostavnih ka složenijim, oni oni upoznaju ceo proces oblikpvamja od ideje preko tehničke dokumentacije i projekta, do realizacije modela ili makete.

U procesu obrazovanja, kod učenika se razvija smisao za istraživanje i inovaciju, odnos konstrukcije i oblika, podstiče radoznalost ka maštovitim i originalnim rešenjima, razvijajući samostalne kreativne mogućnosti kod svakog učenika posebno. Učenici stiču i znanja iz oblasti tehničkih disciplina, osposobljavajući se za izradu tehničkih elaborata, projektne dokumentaccije, konstrukcije i razrade detalja.

U radionicama Škole realizuju se modeli, gde se učenici uključuju u praktičan rad, upoznaju sa tehnologijom obrade materijala i drugim postupcima završne obrade modela. Na taj način učenici se osposobljavaju da samostalno rade na praktičnoj realizaciji zadataka. U III i IV godini školovanja, učenici objedinjuju predhodno stečena znanja iz iz stručnih predmeta, i time ostvaruju sintezu likovno’estetskih, tehničkih i tehnoloških vrednosti u oblikovanju industrijskih proizvoda za široku potrošnju.

Predmeti na ovom smeru:

TEKSTIL

U toku školovanja učenici se postupno uvode u složenost i višeslojnost oblikovanja unikatnog i industrijskog tekstila kombinovanjem veština tkanja, štampanja i slikanja tekstila sa izradom idejnih rešenja za tkanine i odeću. Kroz projektne, eksperimentalne i interdisciplinarne zadatke, individualni istraživački rad i radionice, učenici povezuju znanja i veštine svih stručnih predmeta prolazeći put od idejnih skica do praktične realizacije.


Pored likovno – estetskog površinskog i prostornog oblikovanja, oni paralelno stiču tehnička i tehnološka znanja iz tkanog i štampanog tekstila. Tradicionalno nasleđe, savremena dostignuća u oblasti umetnosti tekstila, savremenog i scenskog kostima, različite tehnologije proizvodnje i savremena kretanja u umetnosti čine osnovu ovog obrazovnog programa.
Osnovni cilj školskog programa je osposobljavanje učenika za samostalni kreativni rad u oblasti dizajna tekstila i kostima, kao i stvaranje adekvatne osnove za nastavak studija u oblasti primenjene i likovne umetnosti.

Predmeti na ovome smeru su:

AMBALAŽA

Proces obrazovanja na odseku Ambalaže se zasniva na jedinstvu tehnološkog i likovno-estetskog faktora. Odvija se kroz dve grupe predmeta, opštestručnih i užestručnih. Svi predmeti imaju za cilj da kod učenika rayviju smisao za vizuelna zapažanja, razviju sposobnost analize elemenata likovnog izražavanja, smisao za površinsko i plastično oblikovanje. Ti fenomeni dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog, likovnog i tehničkog, čine jedinstvo u dizajnu ambalaže. Sva iskustva su sublimirana na samom predmetu Oblikovanja ambalaže preko konkretnih zadataka. Realizacija zadatka podrazumeva sve faze rada, od idejnih skica, razrade i realizacije putem projekata, maketa i modela.

Predmeti na ovome smeru:

LIKOVNI TEHNIČAR

Sadržaj nastavnog programa na ovom smeru omogućuje sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština iz područja vizuelnih umetnosti, ovladavanje likovnim jezikom i tehnikama i razvijanje likovnog identiteta učenika.

Bazu nastavnog programa čine likovne discipline: crtanje, slikanje, vajanje i grafika.One uz tehničko tehnološke sadržaje i poznavanje savremenih medija vizuelnog izražavanja, čine zaokruženu celinu obrazovnog procesa iz oblasti likovnih umetnosti.

Kroz praktične, individualne zadatke učenici se osposobljavaju za kreiranje i izvođenje radova iz oblasti površinskog i prostornog oblikovanja / crtanja, slikanja, tehnika zidnog slikarstva, slikarske tehnologije i konzervacije, vajanja, grafike, fotografije, višemedijske umetnosti / kroz celovit proces od razvijanja ideje ,razrade projekta i skica,do realizacije.

Predmeti na ovom smeru:


Smer na koji ja idem je Likovni tehničar, tako da ću vam ispričati nešto više o mome smeru, predmetima na njemu, a pokazaću vam i neke svoje radove koji su bili naši školski zadaci kroz godine.

* U sledećem delu posta nalaze se samo neki od mojih radova. Uglavnom su skoro svi iz prve i druge godine, negde je ubačena i treća godina, ali nažalost zbog pandemije COVID 19 nismo dobili još uvek radove natrag. Sve naše radove dobijamo ove nedelje, nakon čega ću update-ovati post i ubaciti nove slike. Radovi iz četvrte godine biće ubacivani tokom godine, obzirom da sam sada četvrta godina*

CRTANJE

Crtanje je predmet koji imamo sve četiri godine školovanja. On nam je od najveće važnosti zato što nas uči važnim stvarima u slikarstvu koje će nam u daljem radu biti osnova za sve ostalo, kao što su na primer proporcije, perspektive, velikičine predmeta, odnosi među predmetima, razlikovanje materijala i sl.

Prva godina počinje sa učenjem kako se mere proporcije i prenose perspektive na papir. Kod nas upotrebljavali su se metalni objekti u vidu „šupljih“ trouglova, lopti, kupa, kvadrata i slično. Učili bi smo kako se drži vizir, mere proporcije, koje se kasnije prenose na papir.

To je uvod, da bi ostatak prve godine i eventualno početak druge, mogli da vežbamo na mrtvoj prirodi.

Prva godina u umetničkoj školi služi da se nauče osnove i da se vežbaju kroz mrtvu prirodu.

Evo par mojih radova iz prve godine:

U drugoj godini se polako sa mrtve prirode prelazi na crtanje rimskih i grčkih glavi.

Ovo može biti malo komplikovano za djake, jer ipak i to je neko novo gradivo koje mora da se savlada. Takođe, mnogi učenici kada dođu u umetničku školu imaju svoj način crtanja, bilo da je anime, gejm, lutkasti način crtanja, imaginarni način itd. Crtanje ovih rimskih i grčkih glavi uči ih o osnovnim proporcijama lica i o crtanju pravog lika onako kako izgleda, bez ikakve modifikacije.

Negde pri kraju druge godine počinje se sa radom pravih portreta.

Evo par mojih radova iz druge godine:

Takođe, dodala bih da pored ovih lekcija na času koje radimo, takođe imamo i zadatke koje ja iskreno obožavam!

Svaki zadatak je poseban i drugačiji, samim time je pravo osveženje razbiti monotoniju opštih lekcija i naučiti dodatno neke nove tehnike slikarstva i vežbati nešto što nema veze sa nastavnom lekcijom.

Evo par primera nekih mojih radova koje sam uradila tokom ovih zadataka:

Treća godina se sastoji od rada na portretima, skulpture i modele do kolena.

LT za razliku od ostalih smerova ima crtanje i slikanje odvojeno, dok ostali smerovi imaju crtanje i slikanje spojeno. Tako da ostali smerovi brže prelaze kroz gradivo, jer imaju tri nedelje crtanje, pa tri nedelje slikanje, dok LT ima odvojeno oba predmeta i samim time rad na LT-u duže traje.

Lično, ovo smatram kao veoma pozitivnu stvar kod moga smera, jer taj duži rad nama pomaže da više radimo i više vežbamo određene stvari od drugih smerova.

Tako da to je po mome mišljenju jedna od ogromnih prednosti na mome smeru.

No, vratimo se na treću godinu. U trećoj godini radimo portrete, skulpture i modele koje crtamo do njihovih kolena.

Čitave godine se vežbaju ova tri, kao i proporcije čitavog tela. Sa strane, kao domaće zadatke i radove na blok nastavi, imamo da crtamo kosti ljudskog tela i mišiće na ljudskom telu.

Evo kako ti radovi izgledaju:

Četvrta godina je godina gde vežbamo celu figuru i sve što smo do sada naučili.

Kao što znate, tek sam upisala četvrtu godinu, zato vam trenutno ne mogu prikazati neke od mojih radova, jer ih nemam, niti vam mogu pričati više o četvrtoj godini i smeru crtanju u četvrtoj godini, tako da predpostavljam da će te morati da nastavite da čitate moj blog da bi ste saznali nešto više o njoj!

SLIKANJE

Slikanje je predmet koji se dobija u drugoj godini i traje sve do kraja četvrte godine. Slikanje je predmet koji se najviše fokusira na pronalaženje pravih boja, učenje o kontrastu boja, kako da se taj kontrast primeni, kako da se boje uklope i sl.

Slikanje prati nastavni plan crtanja, tako da u prvoj godini radi se sa mrtvom prirodom, u drugoj godini se radi sa rimskim i grčkim glavama, treća godina je namenjena portretima, a četvrta godina celoj figuri.

Najviše volim kod slikanja to što nas zaista uči kako da prikažemo različite teksture i kako pomoću boja da dočaramo ono što vidimo. Zaista divan predmet, koji je veoma opuštajuć.

Evo par mojih radova iz slikanja (1 godina i 2 godina):

VAJANJE

Vajanje je takođe jedan od veoma bitan predmet u toku školovanja u umetničkoj školi. Pored toga što nas vajanje uči kako da izvajamo predmete i figure, uz vajanje učimo i mnogo više od toga.

Zadaci koje radimo u drugoj godini (jer u prvoj godini vajanje nemamo) su uglavnom tekstura, dubine, kocka, lopta, prodori i otvori, i neke osnovne stvari koje nam pomažu da se upoznamo bolje sa glinom, da naučimo kako da bolje rukujemo njome i pored toga da naučimo mnoge vajarske tehnike i kako putem gline da prenesemo ono što vidimo.

U trećoj godini vajamo oko, uvo, nos, usta, stopalo, šaku, polu figuru i eventualno nam je poslednji zadatak pravljenje nakita od gline.

Evo su neki od mojih radova:

GRAFIKA

I ako smo Likovni tehničari, imamo predmet grafiku. Sada, naš predmet grafika nije kao opšti smer grafika, na ovom predmetu ne pravimo plakate, ne dizajniramo na kompjuterima i slično. Ne znam iz kog razloga ljudi predpostavljaju da to radimo, no čisto da vas obavestim.

Grafika je predmet koji se dobija od druge godine i traje do kraja školovanja, na grafici se bavimo štampom. Dubimo linoleum koji kasnije premazujemo bojom i štampamo na štamparskoj ploči, nešto kasnije kada savladamo rad na linoleumu (a neki od zadataka su tekstura, pravci kože, dupla štampa, štampa sa više boja itd.), u trečoj godini radi se duboka štampa gde iglom urezujemo zadatu skicu u ploču.

Samo neke od oblasti koje prelazimo u trećoj godini grafike su: suva igla, mecontinta, akvantinta, bakropis.

Evo su neki od mojih radova:

TEORIJA FORME

Teorija forme je predmet koji imamo samo u prvoj godini. Ovaj predmet uči nas preciznosti i u većini slučajeva, glavni zadatak na ovom predmetu je da u svakom zadatku budemo kreativni i precizni po pitanju realizacije.

Kada trebamo nešto da nacrtamo mora izgledati do krajnje mere realno.

Ovaj predmet je po mome mišljenju veoma težak i oduzima puno vremena, ali je koristan jer nas uči da budemo tačni, što je odlična podloga za dalji rad u daljim godinama školovanja.

Što se teorije forme tiče ne mogu pronaći puno svojih starih radova. Tako da imam samo par njih koje bih mogla da vam pokažem:

ISTORIJA UMETNOSTI

Istorija umetnosti je predmet o istoriji umetnosti, što je očigledno XD

Mislim da o ovome predmetu nemam šta puno da pričam, jer generalno na njemu učimo o istoriji umetnosti (slikare, vajare, umetnike u određenim periodima, periode u umetnosti i sl.)

FOTOGRAFIJA

Fotografija je predmet koji imamo samo druge godine u srednjoj školi i ovaj predmet je u početka prvog polugođa zasnovan na učenju o tome šta je fotografija, kako je nastala, šta se nekada koristilo u fotografiji i kako se fotografija razvijala.

Nakon čega pri Novembru – Decembru kupuje ili uzima od nših baka i deka analogni fotoaparat, kupuju se filmovi i onda se fotografiše po zadatom zadatku.

Svaki zadatak zahteva da se ima 30 fotografija, od čega 5 moraju da su dobre da bi se kasnije razvijale u crvenoj sobi. (sobi za razvijanje)

Ova soba je po mome mišljenju APSOLUTNO NAJJAČA STVAR U ČITAVOJ ŠKOLI!

Šta više sam je snimila u jednom starom videu na mome instagram profilu, a evo i linka gde možete da je vidite: (video broj 9)

https://www.instagram.com/p/ByAvePWiw-9/

I ako fotografija zvuči kao veoma zabavan predmet, jeste, međutim veoma je težak i zahtevan predmet, makar u našoj školi. Tako da koliko god mi se svidela crvena soba i razvijanje fotki, časove fotografije nisam baš najviše volela.

Moje fotografije mislim da nemam, ali ukoliko ih nađem, okačiću vam ih ovde.

OSNOVNE TEHNOLOGIJE I KONZERVACIJE

Osnovne tehnologije i konzervacije je definitivno među najtežim, ali i najlepšim i definitivno najvažniji predmet u čitavoj školi i veoma sam zahvalna što ga baš mi (LT) imamo.

Ovaj predmet dolazi u drugoj godini i traje sve do kraja školovanja.

U okviru ovog predmeta učimo o svim tehnikama u slikarstvu. Druge godine godine isprobavamo crtačke veštine, kao što su crtanje ugljenom, kredama, različitim vrstama kreda, olovkom, tušem i perom itd.

Takođe, učimo kako da napravimo tutkalo, krede, preparature za papir i mnoštvo vrednih tehnika.

Tokom treće godine učimo slikarske veštine, kao što su rad sa temperama, akrilom, ulje na platnu, vodene boje, itd.

Veoma često radimo i kopije slikarskih dela, tako da moramo jedno određeno slikarsko delo TAČNO da prenesemo na papir. Ocenjivanje po ovom pitanju je strogo, ali toliko vredi jer nas uči važne lekcije, uči nas da kako vidimo prenosimo, da znamo da primenimo drugačije načine crtanja i slikanja, da saznamo različitu primenu materijala koji je umetnik koristio. Zaista savršena vežba.

Ovaj predmet, pored crtanja, ja lično smatram najboljim i najznačajnijim predmetom i smatram da je luksuz to što ga baš mi imamo.

Evo nekih od mojih radova:

TEHNIKE ZIDNOG SLIKARSTVA

Tehnike zidnog slikarstva je predmet koji se dobija u trećoj godini školovanja. Na ovom predmetu pravimo mozaike.

Prvi zadatak nam je bio slobodna tema mozaik, a drugi je trebao da bude mozaik kopija jednog umetnika, rad u paru, međutim zbog situacije sa COVID 19 virusom, nismo mogli da sprovedemo ovakvu nastavnu jedinicu.

Mozaik se pravi tako što prvo nacrtamo nekoliko skica od kojih izaberemo najbolju, nakon toga najbolju skicu prenosimo na papir za pečenje, i polako počinjemo sa izabirom pravog kamena za naš mozaik. Nakon izabira kamena pažljivo posmatramo gde ćemo kamen da stavimo i na skici obeležavamo brojke.

Posle započinjemo sa lomljenjem kamenja i kreiranjem kockastih kamenčića, koje tutkalom lepimo za skicu.

Na kraju kada sve završimo, pripremimo se za pravljenje gipsa, koji potom izlijemo i čekamo da se osuši.

Tako dobijemo mozaik! (naravno proces je detaljniji i mora na dosta toga da se obrati pažnja, ali ovo vam je osnova, kao i sve u ovom postu XD)

Evo neki od mojih radova:

VIŠEMEDIJSKA UMETNOST

Višemedijska umetnost je prdmet koji se dobija takođe u trećoj godini školovanja i traje do kraja četvrte godine.

Ovaj predmet je po nekom mome mišljenju najkreativniji od svih predmeta koje imamo na ovom smeru.

Na njemu učimo različite umetničke pravce, za koje inače sumnjam da bi ikada čuli da postoje.

Na ovom predmetu učimo o informelu, ritualima, instalacijama, avangardi, modernizmu, fluksu i sl.

Na kraju svake lekcije, koja nam se prezentuje u vidu video prezentacije, dobijamo zadatak da napišemo esej i napravimo i mi naš rad na tu određenu temu.

Evo par mojih radova:

*radovi će biti okačeni u narednih par dana*

Jedan kratak storytime:

Kada sam došla u treću godinu očekivala sam da će višemedijska umetnost da bude predmet gde ćemo se baviti digitalnim slikarstvom. A ukoliko me dobro poznajete, onda znate da digitalnu umetnost najviše od svega volim u slikarstvu! I zato sam bila veoma uzbuđena što dobijamo ovaj predmet.

Ali, ono što nisam znala je da višemedijska umetnost nema veze za digitalnom umetnošću, pogotovo ne digitalnom umetnošću danas.

Bila sam veoma razočarana, ali zavolela sam ovaj predmet. Mada mnogi zadaci su mi se činili veoma čudnim. Na primer, postoji pravac u umetnosti zvan enformel gde se bukvalno nalaze radovi koji su iškrabani i to su umetnička dela.

Čak postoji pravac u umetnosti zvan readymade, gde da bukvalno stolicu prevrnete naopačke to je umetnost. Najpoznatije delo u readymade-u je prevrnuti pisoar.

Što je za mene bilo odvratno! Čitav svoj život ja sam težak realista, umetnost za mene nije umetnost ukoliko umetničko delo nije realno. Sva umetnička dela koja ja pravim moraju izgledati super realno i pri tome se čvrsto držim.

Nikada nisam volela da idem na izložbe, jer većina njih bila je vezana za radove koji su po mome tadašnjem mišljenju bili škrabotine i aktovi lenjosti. I uvek sam se čudila mojim prijateljima iz škole kako mogu da se dive radovima gde su boje samo bačene ili gde je na belom platnu povučena cvena linija. Verujte mi da mi se u bukvalnom slošilo kada bih takve radove videla.

Međutim, zahvaljujući ovom predmetu i odličnim predavanjima, naučila sam da umetnost ni ne treba da bude realna, jer za realne slike već postoji fotografija. Tako da sam postala malo bliža sa ovim predmetom, srušila sam neka svoja ograničenja koja sam imala i sada konačno uspevam da svoju drugu stranu (mašte i oslobađanja sebe) prikažem na platnu.

Šta više, jedan od mojih radova, koji će biti prikazak na Međunarodnoj izložbi, je urađen po ovom principu.

Rad je rađen na velikom platnu, a tema je zaštita životne sredine, gde sam sva svoja osećanja kao i vižije udarila na platno. Pustila sam neku bržu muziku koja mi prija i bržinom svetlosti krenula sam da lupam boje po platnu i iskreno taj rad mi se najviše sviđa od svih mojih radova koje sam uradila.

Da nije bilo ovog predmeta, čisto sumnjam da bih mogla da oslobodim i tu umetničku stranu mene.

RAČUNARSKA GRAFIKA I MULTIMEDIJA

Računarska grafika i multimedija. Ovo je novi predmet koji dobijamo u četvrtoj godini školovanja, tako da ne znam baš previše o ovom predmetu. Ali ono što znam jeste da će biti digitalnog slikarstva i veoma sam uzbuđena zbog toga! Tako da očekujte poseban post na ovu temu u mojoj Back to School sezoni na blogu.


To bi bilo to za ovaj post. Iskreno se nadam da vam se svideo i da sam vam malo bolje pojasnila smerove u umetničkoj školi Škola za dizajn.

Veoma rado bih vam pričala i o ostalim smerovima, ali pošto sam Likovni tehničar, iskreno ne znam šta drugi smerovi rade i kakav je način njihovog rada, tako da ne bih mogla da vam pišem o tome. No, ukoliko vas zaista zanima nešto više o nekom od smerova, slobodno na instagramu pronađite nekoga ko ide u dizajnersku i pitajte ga za pomoć, većini ljudi je veoma drago da vam pomognu.

Vidimo se u sledećem blog postu!

P.S. Pre nego odete, ne zaboravite da pročitate i ove objave:

I obavezno pročitati najnovije objave na blogu:

Pratite me i na drugim medijima:

Slične objave